Semináře

 

Akreditované semináře k Metodě vědomé stopy pohybu v rozsahu 20 hodin lze objednat a domluvit přímo s autorkou Metody:

Nejbližší plánovaný termím je rozdělen do tří setkání: 12.11., 26.11. a 3.12. 2021 vždy od 9:00 - 15:30

kontakt

http://www.vedomastopapohybu.cz/kontakt.php

 

Semináře akreditované MŠMT pořádá také DYS-centrum Praha z. ú., které přijímá a vyřizuje přihlášky zájemců o seminář.

www.dyscentrum.org
www.dyscentrum.org/ms-a-ist-zs

Všechny semináře lektoruji osobně jako autorka Metody vědomé stopy pohybu a obohacuji vždy o nové poznatky a zkušenosti z praxe.

Seminář má rozsah 20 hodin rozložených na tři setkání a jeho program je následovný:

  • teoretická východiska metody vědomé stopy – stručná historie a vývoj rukopisného písma, základní filosofie tchaj-ťi, teorie pěti prvků, dynamická rovnováha kontrastů jin a jang, paralely mezi rukopisným písmem a praxí tchaj-ťi, písmo jako zrcadlo harmonie člověka, písmo jako komunikace mezi lidmi, písmo jako vědomá stopa pohybu;
  • společná praxe cvičení tchaj-ťi – základní pozice, Osm kusů brokátů, jednotlivé prvky z formy otce, matky a dlouhé formy stylu jang, základní cvičení ve dvojicích – tapsao, přilepená dlaň, zrcadlo;
  • grafická stopa pohybu - společné zaznamenávání pohybu mokrou stopou na papír;
  • dvě ukázkové lekce metody vědomé stopy;
  • metodická doporučení a připomínky k využívání metody vědomé stopy, zkušenosti z praxe, diskuse, otázky, připomínky, podněty;
  • v kurzu se účastníci seznámí se zcela originální metodou, jak děti připravit na výuku psaní;
  • kurz prezentuje písmo jako viditelnou stopu vědomého, naučeného, ale vysoce individuálního pohybu, ve kterém se projeví osobnost autora rukopisu; účastníci kurzů se seznámí s paralelou mezi principy tchaj-ťi a rozvojem grafomotorických dovedností (teoreticky i prakticky);
  • metoda vědomé stopy považuje písmo – rukopis za nenahraditelný prostředek komunikace a varuje před jeho znečitelňováním, které vnímá jako selhávání komunikace; obsahem kurzu je tedy v širším slova smyslu taky péče o komunikaci – komunikaci samých se sebou, svým tělem i komunikaci mezi lidmi. Seminář je veden prožitkovou formou, je vhodné si přinést pohodlné oblečení a obuv.

8.1., 22. 1. a 5. 2. 2021 byl plánovaný seminář z důvodu vládních opatření ZRUŠEN.

O náhradním termínu bude zveřejnená informace až to epidemická situace umožní.

http://www.dyscentrum.org/vzdelavani, jako seminář č.30 pod názvem:  Metoda vědomé stopy pohybu

Semináře mimo Prahu

V případě zájmu je možné realizovat seminář i mimo Prahu na místě a v termínech, které se určí na základě domluvy.

Po absolvování semináře v rozsahu 20 hodin obdržíte Certifikát o absolvování akreditovaného semináře,  který vás opravňuje Metodu vědomé stopy pohybu využívat ve své praxi.

Nejbližší seminář mimo Prahu je plánován na květen 2021 v Jihlavě.

Metoda vědomé stopy pohybu pro dospělé 

aktivní sebezkušenostní jednodenní seminář, který propojuje pohyb a jeho grafickou stopu

poslední realizovaný: sobota 19. 9. 2020

nový termín: sobota 18. 9. 2021

místo:  MŠ Sokolovská 182, 180 00 Praha 8 – tělocvična a zahrada, případně po domluvě jiný prostor

čas: 9:00 – 15:30 (5 hodin aktivit + přestávky a pauza na oběd)

počet účastníků: minimálně 8, maximálně 12

cílová skupina: dospělí, lidé zajímající se o osobní rozvoj, smysluplný vědomý pohyb

a kreativitu

cena: 1000 Kč, pomůcky v ceně semináře

Program: Seminář účastníkům nabídne pohyb na základě vybraných prvků systémů tai-chi. Následovat bude grafický záznam pohybu na velké formáty papíru. Jako médium bude použita voda, jako nástroje prsty, dále malé houbičky a štětce. Grafická stopa bude vedena ve smyslu kaligrafického projevu.

Předešlé znalosti a zkušenosti výtvarného či pohybového charakteru nejsou podmínkou.

Cíl semináře: nabídnout dospělým lidem aktivní prožitek propojení mysli a těla, napodobováním předváděného pohybu a následně jeho výtvarné, grafické stopy. Díky pohybu v koordinaci s dechem docílit zklidnění, uvolnění mysli a těla a hlubší koncentraci. Kultivovat tělesný pohyb a jeho záznam na stopu vědomou.

Metoda vědomé stopy pohybu je primárně určena k rozvoji grafomotoriky předškolních dětí a jako taková se více než 10 let úspěšně uplatňuje v praxi.

Seminář je proto velmi vhodný pro zájemce o Metodu vědomé stopy pohybu, kteří se s ní chtějí aktivně seznámit a následně pro využití ve své praxi absolvovat akreditovaný seminář v rozsahu 20 hodin.

Seminář pro dospělé vychází ze zkušeností seminářů Metody vědomé stopy pohybu akreditovaných MŠMT ČR, které lektoruji, jakož i z vedení pravidelných lekcí tai-chi. Poznatky této dvojí praxe mě přivedly k přesvědčení, že Metoda má co nabídnout i dospělým. 
Jste zváni to ověřit.

Počet míst je omezen!

Zájemci se proto můžou hlásit průběžně a včas si tak zajistit své místo.

Přihlášky: mailem anebo telefonicky: kontakt

V případě zájmu je možné realizovat jednodenní seminář po domluvě i mimo Prahu, anebo ve vámi navrženém místě a termínu.