Semináře

Akreditované semináře k Metodě vědomé stopy pohybu v rozsahu 20 hodin

lze objednat a domluvit přímo s autorkou Metody:

Nejbližší plánovaný termím je rozdělen do tří setkání: 12.11., 19.11. a 3.12. 2021 vždy od 9:00 - 15:30

místo konání: Škola Výmolova 169, Radlice, Praha 5

cena: 3300 Kč

Absolventi semináře obdrží certifikát, který je opravňuje MVSP využívat ve své praxi.

Pro bližší informace a zájem o účast na semináři mě prosím kontaktujte:

kontakt

http://www.vedomastopapohybu.cz/kontakt.php

Semináře lektoruji osobně jako autorka Metody vědomé stopy pohybu a obohacuji je vždy o nové poznatky a zkušenosti z praxe.

Seminář má rozsah 20 hodin rozložených na tři setkání a jeho program je následovný:

  • účastníci se teoreticky i prakticky seznámí se zcela originální komplexní metodou, jak děti připravit na výuku psaní; jak dosáhnout jejich zklidnění a koncentraci, jak rozvíjet grafomotoriku od celku k detailu hravou formou, jak kultivovat pohyb a následně jeho grafickou stopu
  • seminář prezentuje písmo jako viditelnou stopu vědomého, naučeného, ale vysoce individuálního pohybu
  • účastníci kurzů se seznámí s paralelou mezi principy tchaj-ťi a rozvojem grafomotorických dovedností;
  • seminář vysvětluje teoretická východiska Metody vědomé stopy – stručnou historii a vývoj rukopisného písma, paralely mezi historii písma a dětského grafického projevu, mezi principy tchaj-ťi a rozvojem grafomotorických dovedností, základy filosofie tchaj-ťi, představuje písmo jako zrcadlo harmonie člověka ve smyslu propojení těla a mysli, písmo jako komunikaci mezi lidmi, písmo jako vědomou stopu pohybu;
  • seminář zahrnuje společnou praxi vybraných prvků cvičení tchaj-ťi – naoř. základní pozice, harmonizační cvičení Osm kusů brokátů, základní cvičení ve dvojicích – tapsao, přilepená dlaň, zrcadlo;
  • grafickou stopu pohybu - společné zaznamenávání pohybu mokrou stopou na papír;
  • ukázkové lekce Metody vědomé stopy;
  • metodická doporučení a připomínky k využívání metody vědomé stopy, zkušenosti z praxe, diskuse, otázky, připomínky, podněty;
  • Metoda vědomé stopy pohybu považuje písmo – rukopis za nenahraditelný prostředek komunikace a varuje před jeho znečitelňováním, které vnímá jako selhávání komunikace; obsahem kurzu je tedy v širším slova smyslu taky péče o komunikaci – komunikaci samých se sebou, svým tělem i komunikaci mezi lidmi.
  • seminář je veden prožitkovou formou, je vhodné si přinést pohodlné oblečení a obuv.

 

Semináře Metody vědomé stopy pohybu akreditované MŠMT pořádá také DYS-centrum Praha z. ú., 

které přijímá a vyřizuje přihlášky zájemců o seminář.

www.dyscentrum.org
www.dyscentrum.org/ms-a-ist-zs

 

Akreditované semináře mimo Prahu

V případě zájmu je možné realizovat seminář i mimo Prahu na místě a v termínech, které se určí na základě domluvy.

Po absolvování semináře v rozsahu 20 hodin obdržíte Certifikát o absolvování akreditovaného semináře,  který vás opravňuje Metodu vědomé stopy pohybu využívat ve své praxi.

 

Metoda vědomé stopy pohybu pro dospělé 

aktivní sebezkušenostní jednodenní seminář, který propojuje pohyb na základě tai-chi a jeho grafickou stopu

posledný realizovaný: sobota 19. 9. 2020

nejbližší termín: sobota 7. 5. 2022 a 17. 9. 2022

místo: Praha

čas: 10:00 – 15:30 (3 bloky / 90 minut + 2 přestávky )

počet účastníků: minimálně 8, maximálně 15

cílová skupina: dospělí, lidé zajímající se o osobní rozvoj, smysluplný vědomý pohyb a kreativitu

cena: 1200 Kč, pomůcky v ceně semináře

Program: Seminář účastníkům nabídne pohyb na základě vybraných prvků systémů tai-chi. Následovat bude grafický záznam pohybu na velké formáty papíru i záznam pohybu netradičními nástroji přímo na terén v exteriéru. Jako médium bude použita voda, jako nástroje prsty, dále malé houbičky a štětce. Grafická stopa bude vedena ve smyslu kaligrafického projevu.

Předešlé znalosti a zkušenosti výtvarného či pohybového charakteru nejsou podmínkou.

Cíl semináře: nabídnout dospělým lidem aktivní prožitek propojení mysli a těla, napodobováním předváděného pohybu a následně jeho výtvarné, grafické stopy. Díky pohybu v koordinaci s dechem docílit zklidnění, uvolnění mysli a těla a hlubší koncentraci. Kultivovat tělesný pohyb a jeho záznam na stopu vědomou.

Metoda vědomé stopy pohybu je primárně určena k rozvoji grafomotoriky předškolních dětí a jako taková se více než 10 let úspěšně uplatňuje v praxi.

Seminář je proto velmi vhodný také pro zájemce o Metodu vědomé stopy pohybu, kteří se s ní chtějí aktivně seznámit a následně pro využití ve své praxi absolvovat akreditovaný seminář v rozsahu 20 hodin.

Seminář pro dospělé vychází ze zkušeností seminářů Metody vědomé stopy pohybu akreditovaných MŠMT ČR, které lektoruji, jakož i z vedení pravidelných lekcí tai-chi. Poznatky této dvojí praxe mě přivedly k přesvědčení, že Metoda má co nabídnout i dospělým. 
Jste zváni to ověřit.

Počet míst je omezen!

Zájemci se proto můžou hlásit průběžně a včas si tak zajistit své místo.

Přihlášky: mailem anebo telefonicky: kontakt