Aktuálně

Nová publikace POHYB /MYSL /STOPA, Metoda vědomé stopy pohybu již v prodeji!!!

Vydalo nakladatelství Wolters Kluwer, říjen 2022.

https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/pohyb-mysl-stopa-metoda-vedome-stopy-pohybu.p6837.html

Kniha Pohyb/Mysl/Stopa je určena všem, komu není lhostejná péče o přirozené zvládání gramotnosti, o základní kulturní a společenské hodnoty.

Dále pak zájemcům o aplikaci cvičení tchaj-ťi a o kaligrafii a nepochybně všem dalším, které zajímá kreativní přístup k harmonickému rozvoji osobnosti.

Nabízí ucelený způsob kultivace harmonie těla a mysli, vedoucího k jeho vědomé grafické stopě.

Publikace může sloužit jako metodická příručka pro absolventy akreditovaných seminářů Metody vědomé stopy pohybu.

Inspiraci přináší všem, kteří se zajímají o prevenci dysgrafie, je inspirací pro předškolní pedagogy, rodiče, terapeuty, odborníky i laiky. 

Kniha je obohacena o vyjádření odborníků z dotčených oblastí: z oblasti předškolní pedagogiky (Mgr. Ludmila Šprachtová),

písma a typografie (prof. akad. mal. Jan Solpera), medicíny (prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.), dětské psychologie (PhDr. Jaroslav Šturma) a tchaj-ťi (Tomasz Nowakowski).

Nechybí ani zkušenosti několika subjektů, které Metodu vědomé stopy pohybu aktivně využívají ve své pedagogické či jiné praxi, a ze seminářů orientovaných na dospělé.

 

Akreditovaný seminář k Metodě vědomé stopy pohybu v rozsahu 20 hodin

organizován přímo autorkou MVSP

Nejbližší plánovaný termím semináře je 22., 23. a 30. 5. 2025

Seminář je rozdělen do tří setkání.

místo konání: Škola Výmolova 169, Radlice, Praha 5 
cena: 4400 Kč 
 
Absolventi semináře obdrží certifikát, který je opravňuje MVSP využívat ve své praxi. 
Pro bližší informace a zájem o účast na semináři mě prosím kontaktujte:

kontakt

 

Jednodenní zážitkový seminář Metody vědomé stopy pohybu pro dospělé 

 

již sedmý jednodenní aktivní sebezkušenostní seminář, který propojuje pohyb na základě tai-chi a jeho grafickou stopu

 termín: na základě domluvy pro skupinu minimálně 8 zájemců

 místo:  Praha 5, Radlice, Škola Výmolova 169

 čas: 10:00 – 15:30 (3 bloky / 90 minut + 2 přestávky)

 počet účastníků: minimálně 8, maximálně 15

 cílová skupina: dospělí, lidé zajímající se o osobní rozvoj, smysluplný vědomý pohyb a kreativitu

 cena: 1800 Kč/ osoba, pomůcky v ceně semináře

 

Program: Seminář účastníkům nabídne pohyb na základě vybraných prvků systémů tai-chi. Následovat bude grafický záznam pohybu na velké formáty papíru i záznam pohybu netradičními nástroji přímo na terén v exteriéru... Jako médium bude použita voda, jako nástroje prsty, dále malé houbičky a štětce. Grafická stopa bude vedena ve smyslu kaligrafického projevu.

Předešlé znalosti a zkušenosti výtvarného či pohybového charakteru nejsou podmínkou.

Cíl semináře: nabídnout dospělým lidem aktivní prožitek propojení mysli a těla, napodobováním předváděného pohybu a následně jeho výtvarné, grafické stopy. Díky pohybu v koordinaci s dechem docílit zklidnění, uvolnění mysli a těla a hlubší koncentraci. Kultivovat tělesný pohyb a jeho záznam na stopu vědomou.

Metoda vědomé stopy pohybu je primárně určena k rozvoji grafomotoriky předškolních dětí a jako taková se již od roku 2005 úspěšně uplatňuje v praxi.

Seminář je proto velmi vhodný pro zájemce o Metodu vědomé stopy pohybu, kteří se s ní chtějí aktivně seznámit a následně pro využití ve své praxi absolvovat akreditovaný seminář v rozsahu 20 hodin.

Seminář pro dospělé vychází ze zkušeností seminářů Metody vědomé stopy pohybu akreditovaných MŠMT ČR, které lektoruji, jakož i z vedení pravidelných lekcí tai-chi. Poznatky této dvojí praxe mě přivedly k přesvědčení, že Metoda má co nabídnout i dospělým. 

Jste zváni to ověřit.

Předchozí výtvarné ani pohybové zkušenosti nejsou podmínkou účasti!

Počet míst je omezen!

Zájemci se proto můžou hlásit průběžně a včas si tak zajistit své místo. 

Přihlášky mailem anebo telefonicky na:

kontakt

 

Pravidelná cvičení

Pro všechny, kteří již ve své praxi využívají, anebo se zajímají o Metodu vědomé stopy pohybu nabízím možnost přihlásit se do kurzů

v Centru vědomé stopy pohybu, anebo využít individuální lekce a konzultace

Od října 2018 probíhají kurzy v nových prostorech Centra vědomé stopy pohybu v objektu "Malý Karlín" v Šaldově 5, Praha 8 Karlín

Detailní informace naleznate na tomto webu v první záložce:

Centrum vědomé stopy pohybu: http://www.vedomastopapohybu.cz/cvsp.php

 

Semináře MVSP mimo Prahu

V případě zájmu je možné realizovat akreditovaný seminář i mimo Prahu na místě a v termínech, které se určí na základě domluvy přímo se mnou. 

Po absolvování semináře v rozsahu 20 hodin obdržíte Certifikát o absolvování, který vás opravňuje Metodu vědomé stopy pohybu využívat ve své praxi.

 

Workshop v 8SMIČCE v HUMPOLCI

12. května 2019 v neděli od 16 - 18 hodin proběhne v rámci dernisáže výstavy věnované písmu ve výtvarném umění 

Kuna nese nanuk: Umění čtení umění workshop na který všechny zvu!

Informace naleznete zde:

https://8smicka.com/graficka-stopa/

https://8smicka.com/dernisaz-vystavy-kuna-nese-nanuk/

https://www.facebook.com/events/2248011105260709/

 

Metoda vědomé stopy v České televizi

1.12.2016 v České televizi v pořadu Sama doma byl dán prostor chatu a základním informacím ohledně Metody vědomé stopy pohybu:

první část

druhá část