Aktuálně

NOVÉ KURZY od ZÁŘÍ 2019

Aktuální přehled kurzů od září 2019 naleznete na stránce:

http://www.vedomastopapohybu.cz/cvsp.php

Aktreditovaný seminář v Pelhřimově 

Ve dnech 8., 9. a 15. 11. 2019 se uskuteční akreditovaný seminář Metody vědomé stopy pohybu v Pelhřimově. Podrobné informace a přihášky:

http://www.vys-edu.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=600139&id=8252

Workshop v 8SMIČCE v HUMPOLCI

12. května 2019 v neděli od 16 - 18 hodin proběhne v rámci dernisáže výstavy věnované písmu ve výtvarném umění 

Kuna nese nanuk: Umění čtení umění workshop na který všechny zvu!

Informace naleznete zde:

https://8smicka.com/graficka-stopa/

https://8smicka.com/dernisaz-vystavy-kuna-nese-nanuk/

https://www.facebook.com/events/2248011105260709/

Centrum vědomé stopy pohybu

Od října 2018 zahajuje provoz Centrum vědomé stopy pohybu v Karlíně, Praha 8.

Nabízí skupinové kurzy pro dospělé i individuální lekce a konzultace.

Podrobné informace o kurzech a možnost přihlašování naleznete na tomto webu v první záložce: Centrum vědomé stopy pohybu:http://www.vedomastopapohybu.cz/cvsp.php

Metoda vědomé stopy pohybu pro dospělé 

již pátý jednodenní aktivní sebezkušenostní seminář, který propojuje pohyb a jeho grafickou stopu

termín: jaro 2020 termín bude upřesněn, poslední realizovaný: sobota 27. 4. 2019

místo:  MŠ Sokolovská 182, 180 00 Praha 8 – tělocvična a zahrada

čas: 9:00 – 15:30 (5 hodin aktivit + přestávky a pauza na oběd)

počet účastníků: minimálně 8, maximálně 12

cílová skupina: dospělí, lidé zajímající se o osobní rozvoj, smysluplný vědomý pohyb

a kreativitu

cena: 850 Kč (170Kč / 1 hod), pomůcky v ceně semináře

Program: Seminář účastníkům nabídne pohyb na základě vybraných prvků systémů tai-chi. Následovat bude grafický záznam pohybu na velké formáty papíru. Jako médium bude použita voda, jako nástroje prsty, dále malé houbičky a štětce. Grafická stopa bude vedena ve smyslu kaligrafického projevu.

Předešlé znalosti a zkušenosti výtvarného či pohybového charakteru nejsou podmínkou.

Cíl semináře: nabídnout dospělým lidem aktivní prožitek propojení mysli a těla, napodobováním předváděného pohybu a následně jeho výtvarné, grafické stopy. Díky pohybu v koordinaci s dechem docílit zklidnění, uvolnění mysli a těla a hlubší koncentraci. Kultivovat tělesný pohyb a jeho záznam na stopu vědomou.

Metoda vědomé stopy pohybu je primárně určena k rozvoji grafomotoriky předškolních dětí a jako taková se již od roku 2005 úspěšně uplatňuje v praxi.

Seminář pro dospělé vychází ze zkušeností seminářů Metody vědomé stopy pohybu akreditovaných MŠMT ČR, které lektoruji, jakož i z vedení pravidelných lekcí tai-chi. Poznatky této dvojí praxe mě přivedly k přesvědčení, že Metoda má co nabídnout i dospělým.
Jste zváni to ověřit.

Předchozí výtvarné ani pohybové zkušenosti nejsou podmínkou účasti!

V případě zájmu je možné realizovat seminář po domluvě i mimo Prahu anebo ve vámi navrženém místě a termínu.

Počet míst je omezen! Zájemci se proto můžou hlásit průběžně a včas si tak zajistit své místo.

Přihlášky mailem anebo telefonicky na:

kontakt

 

Pravidelná cvičení

Pro všechny, kteří již ve své praxi využívají, anebo se zajímají o Metodu vědomé stopy pohybu nabízím možnost přihlásit se do kurzů

v Centru vědomé stopy pohybu, anebo využít individuální lekce a konzultace

Od října 2018 probíhají kurzy v nových prostorech Centra vědomé stopy pohybu v objektu "Malý Karlín" v Šaldově 5, Praha 8 Karlín

Detailní informace naleznate na tomto webu v první záložce:

Centrum vědomé stopy pohybu: http://www.vedomastopapohybu.cz/cvsp.ph

 

Metoda vědomé stopy v České televizi

1.12.2016 v České televizi v pořadu Sama doma byl dán prostor chatu a základním informacím ohledně Metody vědomé stopy pohybu:

první část

druhá část

Semináře v Praze

Nejbližší akreditované semináře v rozsahu 20 hodin k Metodě vědomé stopy pohybu se budou konat ve třech dnech:

13., 20.9. a 11.10.2019 anebo 17.1., 24. 1. a 7. 2. 2020 vždy od 9-15:30 hodin v DYS-centru Praha, jako seminář č.35 pod názvem:

35. Písmo jako vědomá stopa pohybu aneb cvičení a malování s prvky tchaj-ťi (Metoda vědomé stopy pohybu)

Přihlášky přijímá a vyřizuje DYS-centrum Praha

 

Semináře mimo Prahu

V případě zájmu je možné realizovat seminář i mimo Prahu na místě a v termínech, které se určí na základě domluvy přímo se mnou. 

Po absolvování semináře v rozsahu 20 hodin obdržíte Certifikát o absolvování, který vás opravňuje Metodu vědomé stopy pohybu využívat ve své praxi.

 

Metoda vědomé stopy pohybu v MŠ Sokolovská, Praha 8

S politováním musím oznámit, že od školního roku 2017/2018 se lekce Metody vědomé stopy pohybu v MŠ Sokolovská Praha 8 nebudou konat. Je tomu tak z důvodu změny ve ŠVP, který tuto aktivitu odsunul do odpoledních hodin a pravděpodobně z toho plynoucího nedostatečného počtu zájemců. 

Věřím, že tato situace se časem vyvine příznivěji v závislosti na aktivním zájmu rodičů a vedení školy. Po vzájemné domluvě je možné lekce obnovit a opět dětem i rodičům nabídnout.