Centrum vědomé stopy pohybu

Centrum vědomé stopy pohybu (CVSP)

„Jakýkoliv lék se dá nahradit správným pohybem, ale správný pohyb nelze nahradit žádným lékem.“ Hippokrates

„Umět dobře psát, znamená umět dobře myslet.“ Pascal

Centrum vědomé stopy pohybu (CVSP) se nachází v nově zrekonstruovaných prostorech Malý Karlín v Šaldově 5, v dynamicky se rozvíjející městské části Prahy 8.

Nabízí pravidelná cvičení, kurzy a semináře na principu Metody vědomé stopy pohybu© pro různé věkové kategorie, pro odbornou i laickou veřejnost. Cvičení skupinová, ale i individuální lekce a konzultace.

CVSP naplňuje a rozvíjí podstatu Metody vědomé stopy pohybu©:

Od kultivace pohybu k vědomé stopě pohybu – grafickému záznamu. Pohyb se kultivuje na základě prvků z pohybového systému tai-chi. Vědomá stopa pohybu se realizuje na principu kreativního záznamu prožitku pohybu, kde médiem je nejdříve voda. K vědomé stopě pohybu se používají netradiční nástroje, také prsty, štětce a pera.

Napadlo vás někdy, že ručně psané písmo je záznamem našeho vědomého pohybu? CVSP mimo jiné usiluje o zachování gramotnosti, ve smyslu kultivace pohybu a jeho kreativního záznamu. Stopy výtvarné, grafické, kaligrafické, psací…

Cílem CVSP je péče o propojení mysli a těla, kultivace pohybu, činnosti zaměřené na pochopení a realizaci principu dynamické harmonie jin-jang v různých aspektech. Relaxace, ale zároveň rozvoj soustředění a kreativity, možnost individuálního sebevyjádření, vnitřní práce a osobního rozvoje.

 

Aktuální nabídka od září 2019

 

Název kurzu Den a čas Cena
1. Vědomý pohyb – základy tai-chi / dospělí / začátečníci ST 17:30 - 18:45 2600 Kč/12 lekcí
2. Vědomý pohyb / tai-chi/ dospělí mírně pokročilí PO 17:30 -19:00 2650 Kč/12 lekcí
3. Vědomý pohyb / tai-chi / dospělí pokročilí PO 17:30 - 20:00 3 300 Kč/12 lekcí
4. Ranní cvičení pro harmonii těla a mysli / bez rozdílu pokročilosti, vhodné i pro začátečníky ÚT 7:30 - 8:30 2200/10 lekcí
5. Vědomá stopa pohybu / základy východní kaligrafie – psaní znaků ST 19:00 - 20:00 2700/10 Lekcí

 

Závazná přihláška

Program jednotlivých kurzů:

1. Vědomý pohyb – základy tai-chi / dospělí / začátečníci

Skupina vědomý pohyb – základy tai-chi je určena všem zájemcům starších 18 let. Jednotlivé lekce nabízí seznámení s teoretickými východisky filosofie tai-chi, jako je např., dynamická harmonie kontrastů jin – jang, teorie pěti prvků, apod. Samotná praxe cvičení je zaměřená na vědomý pohyb – propojení mysli a těla, prohloubení dechu, uvolnění napětí a energetických bloků v těle, celkovou koordinaci pohybu a harmonizaci osobnosti. K tomu využívá jednotlivé pozice, formy a sestavy tai-chi. Tai-chi pomáhá získat ztracený pocit celistvosti, je ověřený pomocník v boji se stresem a únavou, podporuje, rozvíjí a zachovává pružnost celého těla. V pravém slova smyslu nabízí meditaci v pohybu. Samotná praxe se odehrává na základě pozorování a napodobování předváděného pohybu jednotlivých pozic a sestav. Cvičí se například Osm kusů brokátu, Qigong pěti zvířat, prvky z formy Otce stylu San Feng, dlouhá forma stylu Jang, Kánon 13. základních forem. Dále základní cvičení ve dvojicích a masáže chodidel On Zon Su. Cvičení jsou vedená v klidném tempu, bez nároků na sportovní výkony a kondici účastníků. Cílem je vědomý pohyb, propojení mysli a těla, relaxace, uvolnění, zlepšení koordinace a soustředění, zvyšování pružnosti, radost a celková harmonie. Začátek kurzu: 11. 9. 2019

2. Vědomý pohyb / tai-chi/ dospělí mírně pokročilí

V čase 17:30 -19:00 probíhá společné cvičení mírně pokročilé a pokročilé skupiny. Cvičení je určeno všem, kteří mají zájem aktivně prohlubovat své kung-fu ve smyslu opakování forem a vnitřní práce s formami, které vede k hlubšímu pochopení a realizaci principů umění tai-chi. Pracovat budeme s následujícími formami: celá forma Otce stylu San Feng včetně pozic zvířat, forma Matky, dlouhá forma stylu Jang, tzv. „108“ (část Země, Člověk a Nebe), dále harmonizační sestava Qigong taijiquan (taoistická rozcvička), Pět zvířat, Kánon 13. základních forem, 8 sil v pohybu i staticky, energetické kruhy a jednoduchá cvičení ve dvojicích. Nově se budou obě skupiny učit sestavu 8 metod tai-chi. Začátek kurzu: 9. 9. 2019

3. Vědomý pohyb / tai-chi / dospělí pokročilí

Cvičení plynule navazuje na společné cvičení s mírně pokročilou skupinou. V samostatně vyhrazeném času se bude pokročilá skupina zabývat cvičením stylu Wudang, Bakua a statickými cvičeními, jako i složitějšími cvičeními ve dvojicích a cvičením s mečem. Začátek kurzu : 9. 9. 2019

4. Ranní cvičení pro harmonii těla a mysli / bez rozdílu pokročilosti, vhodné i pro začátečníky

Otevřená skupina pro všechny stávající cvičence i nově příchozí zájemce. Jedná se o jednoduchá cvičení qigongu – Osm kusů brokátu, Pět zvířat, taoistická rozcvička a pod. Začátek kurzu: 1.10. 2019

5. Vědomá stopa pohybu / základy východní kaligrafie – psaní znaků

Kurz se bude realizovat v prostorách výtvarného ateliéru v přízemí objektu. Cílem kurzu je seznámení se základními principy východní kaligrafie směřující k psaní znaků. Jako médium bude použita voda a speciální výukové listy. Pomůcky jsou zahrnuty v ceně kurzu. Začátek kurzu: 25. 9. 2019

Individuální lekce a konzultace:

středa:10:30 – 12:30 / na základě objednání předem 60 min / 900 Kč, 90 min /1500 Kč, 120 min / 1800 Kč

jsou k dispozici všem, bez rozdílů jaký navštěvují kurz na základě předchozí domluvy a také těm, kteří již aktivně pracují s Metodou vědomé stopy pohybu© ve své praxi. Program individuálních lekcí se řídí požadavky a potřebami zájemce.

Lekce metody vědomé stopy pohybu pro dospělé 

na základě domluvy předem pro skupinu minimálně 3, maximálně 10 zájemců

60 min / 1500 Kč = celková cena pro skupinu, pomůcky v ceně lekce

Na základě autorské Metody vědomé stopy pohybu nabízí tyto lekce zkušenost přímého propojení vědomého pohybu do vědomé - grafické stopy pohybu.

Médiem je voda a stopa se dělá na papíry velkého formátu různými nástroji.

Jedná se o jedinečný zážitek zpětné vazby ve smyslu pochopení obecných principů tai-chi. Metoda vědomé stopy pohybu pro dospělé nabízí rozvoj představivosti, kreativity, individuálního vyjádření…osobitý zážitek propojení mysli a těla.

Další připravované kurzy 

Vědomá stopa pohybu / rukopis, krasopis a kaligrafie západní - latinková 

Platba

Převodem na účet: 35-0105850247/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka) nebo v hotovosti na místě.

Doporučené vybavení

Volné vzdušné oblečení, pohodlná sálová obuv se světlou čistou měkkou podrážkou, láhev s pitím. Do tělocvičny není povoleno vstupovat s černou podrážkou zanechávající na podlaze šrámy ani v obuvi s hlubokými drážkami.

Pro kurz kaligrafie jsou pomůcky zahrnuty v ceně kurzu.

Místo konání

Malý Karlín, Šaldova 5, Praha 8 (zadní trakt, vchod dvorem)
metro B stanice Křižíkova, tramvaj stanice Křižíkova, anebo Urxova

Kdo kurzy vede?

Všechny kurzy vede osobně autorka Metody vědomé stopy pohybu© akad.mal. Táňa Svatošová

Kontakt