Centrum vědomé stopy pohybu

Centrum vědomé stopy pohybu (CVSP)

„Jakýkoliv lék se dá nahradit správným pohybem, ale správný pohyb nelze nahradit žádným lékem.“ Hippokrates

„Umět dobře psát, znamená umět dobře myslet.“ Pascal

Centrum vědomé stopy pohybu (CVSP) se nachází v nově zrekonstruovaných prostorech Malý Karlín v Šaldově 5, v dynamicky se rozvíjející městské části Prahy 8.

Nabízí pravidelná cvičení, kurzy a semináře na principu Metody vědomé stopy pohybu© pro různé věkové kategorie, pro odbornou i laickou veřejnost. Cvičení skupinová, ale i individuální lekce a konzultace.

CVSP naplňuje a rozvíjí podstatu Metody vědomé stopy pohybu©: Od kultivace pohybu k vědomé stopě pohybu – grafickému záznamu. Pohyb se kultivuje na základě prvků z pohybového systému tai-chi. Vědomá stopa pohybu se realizuje na principu kreativního záznamu prožitku pohybu, kde médiem je nejdříve voda. K vědomé stopě pohybu se používají netradiční nástroje, také prsty, štětce a pera.

Napadlo vás někdy, že ručně psané písmo je záznamem našeho vědomého pohybu? CVSP mimo jiné usiluje o zachování gramotnosti, ve smyslu kultivace pohybu a jeho kreativního záznamu. Stopy výtvarné, grafické, kaligrafické, psací…

Cílem CVSP je péče o propojení mysli a těla, kultivace pohybu, činnosti zaměřené na pochopení a realizaci principu dynamické harmonie jin-jang v různých aspektech. Relaxace, ale zároveň rozvoj soustředění a kreativity, možnost individuálního sebevyjádření, vnitřní práce a osobního rozvoje.

Aktuální nabídka od dubna 2019

První lekce v pondělí 1. a ve středu 3. dubna 2019

Název kurzu Den a čas Cena
1. Vědomý pohyb – základy tai-chi / dospělí / začátečníci středa 17:30 - 18:45 2200 Kč / 10 lekcí
2. Vědomý pohyb / tai-chi/ dospělí mírně pokročilí pondělí 18:00 – 19:30 2500 Kč / 12 lekcí
3. Vědomý pohyb / tai-chi / dospělí pokročilí pondělí 18:00 - 20:00 2600 Kč / 12 lekcí

 

Individuální lekce a konzultace:

středa:10:00 – 12:00 a středa 19:00 - 20:00 / na základě objednání předem 60 min / 900 Kč, 90 min /1500 Kč, 120 min / 1800 Kč

jsou k dispozici všem, bez rozdílů jaký navštěvují kurz na základě předchozí domluvy a také těm, kteří již aktivně pracují s Metodou vědomé stopy pohybu© ve své praxi. Program individuálních lekcí se řídí požadavky a potřebami zájemce.

Lekce metody vědomé stopy pohybu pro dospělé NOVINKA! 

středa od 19:00 – 20:00 – na základě domluvy předem pro skupinu minimálně 3, maximálně 10 zájemců

60 min / 1500 Kč = celková cena pro skupinu, pomůcky v ceně lekce

Na základě autorské Metody vědomé stopy pohybu nabízí tyto lekce zkušenost přímého propojení vědomého pohybu do vědomé - grafické stopy pohybu.

Médiem je voda a stopa se dělá na papíry velkého formátu různými nástroji.

Jedná se o jedinečný zážitek zpětné vazby ve smyslu pochopení obecných principů tai-chi. Metoda vědomé stopy pohybu pro dospělé nabízí rozvoj představivosti, kreativity, individuálního vyjádření…osobitý zážitek propojení mysli a těla.

Lekce vědomé stopy pohybu jsou vhodné také jako příprava pro plánované kurzy kaligrafie.

Další připravované kurzy na rok 2019

Vědomá stopa pohybu / rukopis, krasopis a kaligrafie latinková

Vědomá stopa pohybu / základy východní kaligrafie, psaní znaků

 

Závazná přihláška

Program jednotlivých kurzů:

1. Vědomý pohyb – základy tai-chi / dospělí / začátečníci

Skupina vědomý pohyb – základy tai-chi je určena všem zájemcům starších 18 let. Jednotlivé lekce nabízí seznámení s teoretickými východisky filosofie tai-chi, jako je např., dynamická harmonie kontrastů jin – jang, teorie pěti prvků, apod. Samotná praxe cvičení je zaměřená na vědomý pohyb – propojení mysli a těla, prohloubení dechu, uvolnění napětí a energetických bloků v těle, celkovou koordinaci pohybu a harmonizaci osobnosti. K tomu využívá jednotlivé pozice, formy a sestavy tai-chi. Tai-chi pomáhá získat ztracený pocit celistvosti, je ověřený pomocník v boji se stresem a únavou, podporuje, rozvíjí a zachovává pružnost celého těla. V pravém slova smyslu nabízí meditaci v pohybu. Samotná praxe tchaj-ťi se odehrává na základě pozorování a napodobování předváděného pohybu jednotlivých pozic a sestav. Cvičí se například Osm kusů brokátu, Qigong pěti zvířat, prvky z formy Otce stylu San Feng, dlouhá forma stylu Jang - část Země a Člověk, Kánon 13. základních forem. Dále základní cvičení ve dvojicích a masáže chodidel On Zon Su. Cvičení jsou vedená v klidném tempu, bez nároků na sportovní výkony a kondici účastníků. Cílem je vědomý pohyb, propojení mysli a těla, relaxace, uvolnění, zlepšení koordinace a soustředění, zvyšování pružnosti, radost a celková harmonie.

2. Vědomý pohyb / tai-chi/ dospělí mírně pokročilí

Tato skupina od ledna 2019, v čase 18:00 -19:30 propojí „mírně pokročilé“ a „pokročilé“. Cvičení je určeno všem, kteří mají zájem aktivně prohlubovat své kung-fu ve smyslu opakování forem a vnitřní práce s formami, které vede k hlubšímu pochopení a realizaci principů umění tai-chi. Pracovat budeme s následujícími formami: celá forma Otce stylu San Feng včetně pozic zvířat, forma Matky, dlouhá forma stylu Jang, tzv. „108“ (část Země, Člověk a Nebe), dále harmonizační sestava Qigong taijiquan (taoistická rozcvička), Pět zvířat, Kánon 13. základních forem, 8 sil v pohybu i staticky a jednoduchá cvičení ve dvojicích.

3. Vědomý pohyb / tai-chi / dospělí pokročilí

Cvičení plynule navazuje na společné cvičení s mírně pokročilou skupinou od 18:00. V samostatně vyhrazeném času se bude pokročilá skupina zabývat cvičením stylu Wudang, Bakuou a statickými cvičeními, jako i složitějšími cvičeními ve dvojicích a cvičením s mečem.

Platba

Převodem na účet: 35-0105850247/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka) nebo v hotovosti na místě.

Doporučené vybavení

Volné vzdušné oblečení, pohodlná sálová obuv se světlou čistou měkkou podrážkou, láhev s pitím. Do tělocvičny není povoleno vstupovat s černou podrážkou zanechávající na podlaze šrámy ani v obuvi s hlubokými drážkami.

Pro připravované kurzy budou pomůcky upřesněny.

Místo konání

Malý Karlín, Šaldova 5, Praha 8 (zadní trakt, vchod dvorem)
metro B stanice Křižíkova, tramvaj stanice Křižíkova, anebo Urxova

Kdo kurzy vede?

Všechny kurzy vede osobně autorka Metody vědomé stopy pohybu© akad.mal. Táňa Svatošová

Kontakt