Centrum vědomé stopy pohybu

Centrum vědomé stopy pohybu (CVSP)

„Jakýkoliv lék se dá nahradit správným pohybem, ale správný pohyb nelze nahradit žádným lékem.“ Hippokrates

„Umět dobře psát, znamená umět dobře myslet.“ Pascal

Centrum vědomé stopy pohybu (CVSP) se nachází v nově zrekonstruovaných prostorech Malý Karlín v Šaldově 5, v dynamicky se rozvíjející městské části Prahy 8.

Nabízí pravidelná cvičení, kurzy a semináře na principu Metody vědomé stopy pohybu© pro různé věkové kategorie, pro odbornou i laickou veřejnost. Cvičení skupinová, ale i individuální lekce a konzultace.

CVSP naplňuje a rozvíjí podstatu Metody vědomé stopy pohybu©: Od kultivace pohybu k vědomé stopě pohybu – grafickému záznamu. Pohyb se kultivuje na základě prvků z pohybového systému tai-chi. Vědomá stopa pohybu se realizuje na principu kreativního záznamu prožitku pohybu, kde médiem je nejdříve voda. K vědomé stopě pohybu se používají netradiční nástroje, také prsty, štětce a pera.

Napadlo vás někdy, že ručně psané písmo je záznamem našeho vědomého pohybu? CVSP mimo jiné usiluje o zachování gramotnosti, ve smyslu kultivace pohybu a jeho kreativního záznamu. Stopy výtvarné, grafické, kaligrafické, psací…

Cílem CVSP je péče o propojení mysli a těla, kultivace pohybu, činnosti zaměřené na pochopení a realizaci principu dynamické harmonie jin-jang v různých aspektech. Relaxace, ale zároveň rozvoj soustředění a kreativity, možnost individuálního sebevyjádření, vnitřní práce a osobního rozvoje.

Aktuální nabídka kurzů říjen – prosinec 2018

První lekce 10. 10. 2018, poslední lekce 12. 12. 2018

Název kurzu Den a čas Cena
1. Vědomý pohyb (VP) – základy tai-chi / dospělí středa 17:30 - 18:45 2200 Kč / 10 lekcí
2. Vědomá stopa pohybu (VSP) dospělí středa 19:00 – 20:00 2200 Kč / 10 lekcí
3. Metoda vědomé stopy pohybu (MVSP) dvojice dospělý + dítě 4 - 8 let středa 9:30 – 10:30 2500 Kč / dvojice / 10 lekcí

Připravované kurzy na rok 2019

Vědomá stopa pohybu / rukopis, krasopis a kaligrafie latinková

Vědomá stopa pohybu / základy východní kaligrafie, psaní znaků

Individuální lekce a konzultace:

středa:10:45 – 12:45 / na základě objednání předem 1h/ 900 Kč

jsou k dispozici všem, bez rozdílů jaký navštěvují kurz na základě předchozí domluvy a také těm, kteří již aktivně pracují s Metodou vědomé stopy pohybu© ve své praxi. Program individuálních lekcí se řídí požadavky a potřebami zájemce.

Závazná přihláška

Program jednotlivých kurzů:

1. Vědomý pohyb (VP) – základy tai-chi / dospělí

Skupina vědomý pohyb – základy tai-chi je určena všem zájemcům starších 18 let. Jednotlivé lekce nabízí seznámení s teoretickými východisky filosofie tai-chi, jako je např., dynamická harmonie kontrastů jin – jang, teorie pěti prvků, apod. Samotná praxe cvičení je zaměřená na vědomý pohyb – propojení mysli a těla, prohloubení dechu, uvolnění napětí a energetických bloků v těle, celkovou koordinaci pohybu a harmonizaci osobnosti. K tomu využívá jednotlivé pozice, formy a sestavy tai-chi. Tai-chi pomáhá získat ztracený pocit celistvosti, je ověřený pomocník v boji se stresem a únavou, podporuje, rozvíjí a zachovává pružnost celého těla. V pravém slova smyslu nabízí meditaci v pohybu. Samotná praxe tchaj-ťi se odehrává na základě pozorování a napodobování předváděného pohybu jednotlivých pozic a sestav. Cvičí se například Osm kusů brokátu, Qigong pěti zvířat, prvky z formy Otce a Matky stylu San Feng, dlouhé formy, kánony. Dále základní cvičení ve dvojicích, tchuej-šou a masáže chodidel On Zon Su. Cvičení jsou vedená v klidném tempu, bez nároků na sportovní výkony a kondici účastníků. Cílem je vědomý pohyb, propojení mysli a těla, relaxace, uvolnění, zlepšení koordinace a soustředění, zvyšování pružnosti, radost a celková harmonie. Cvičení jsou vhodná pro začátečníky i mírně pokročilé. Na skupinu vědomý pohyb / základy tai-chi volně navazuje nabídka další skupiny: vědomá stopa pohybu / dospělí

2. Vědomá stopa pohybu (VSP) dospělí

Tato skupina volně navazuje na cvičení skupiny vědomého pohybu – základů tai-chi /dospělí. Během jednotlivých lekcí se budou nejenom nacvičovat vybrané pozice, sestavy a formy tai-chi, ale následně bude prožitek pohybové aktivity zaznamenávat grafickým způsobem na velké formáty papíru. Jako médium bude použita voda, jako nástroje nejdříve jenom prsty, poté houby malých rozměrů, štětce a také různé netradiční nástroje. Cílem je vědomý kultivovaný pohyb a jeho stopa – grafický záznam, aktivní prožitek propojení mysli a těla. Díky pohybu v koordinaci s dechem zklidnění, uvolnění mysli a těla a hlubší koncentrace. Vědomá stopa poskytne zpětnou vazbu správnosti pochopení a provedení pohybu, rozvoj kreativity a individuálního vyjádření.

3. Metoda vědomé stopy pohybu (MVSP) dvojice dospělý + dítě 4 - 8 let

Tato skupina nabízí společná cvičení pro dvojice dospělý (starší 18 let) + dítě ve věku 4 – 8 let. Nemusí to být nutně rodič, vítání jsou prarodiče, starší sourozenci, nebo jiná dítěti spřízněná osoba. Jednotlivé lekce vychází z autorské Metody vědomé stopy pohybu©. Metoda vědomé stopy pohybu © nachází paralelu mezi tělesným pohybem dětí a jeho grafickou stopou. Spontánní pohyb dětí kultivuje za pomocí prvků pohybového systému tai-chi. Nabízí rozvoj soustředěného pozorování předváděného pohybu a následně jeho grafického záznamu. Tedy přechod od „nevědomé“ stopy k vědomé. Zaobírá se celkovou kultivací a harmonizací tělesného pohybu jako nezbytného předpokladu k propojení mysli a těla. Hravou formou vede k soustředěnému pozorování a vědomému opakování pohybů. Lekce zahrnují společné cvičení prvků z pohybového systému tai-chi a následně grafický záznam pohybu – „mokrou stopu“ na papír velkého formátu. Nejdříve jenom prsty, pak s použitím školních houbiček malého formátu a nakonec velkými štětci. Skupina je zaměřena na společný prožitek dvojic dospělých a dětí, vzájemnou spolupráci, kultivaci a koordinaci pohybu, rozvoj hrubé a jemné motoriky, kreativity, prostorového a estetického vnímání. Zejména pro děti předškolního věku je cvičení osvědčeno jako prevence dysgrafie a posílení schopnosti soustředění.

Platba

Převodem na účet: 35-0105850247/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka) nebo v hotovosti na místě.

Doporučené vybavení

Volné vzdušné oblečení, pohodlná sálová obuv s měkkou podrážkou, láhev s pitím. Pro připravované kurzy budou pomůcky upřesněny.

Místo konání

Malý Karlín, Šaldova 5, Praha 8 (zadní trakt, vchod dvorem)
metro B stanice Křižíkova, tramvaj stanice Křižíkova, anebo Urxova

Kdo kurzy vede?

Všechny kurzy vede osobně autorka Metody vědomé stopy pohybu© akad.mal. Táňa Svatošová

Kontakt