Centrum vědomé stopy pohybu

Centrum vědomé stopy pohybu (CVSP)

„Jakýkoliv lék se dá nahradit správným pohybem, ale správný pohyb nelze nahradit žádným lékem.“ Hippokrates

„Umět dobře psát, znamená umět dobře myslet.“ Pascal

Centrum vědomé stopy pohybu (CVSP) se nachází v nově zrekonstruovaných prostorech Malý Karlín v Šaldově 5,

v dynamicky se rozvíjející městské části Prahy 8.

Nabízí pravidelná cvičení, kurzy a semináře na principu Metody vědomé stopy pohybu© pro různé věkové kategorie, pro odbornou

i laickou veřejnost. Cvičení skupinová, ale i individuální lekce a konzultace.

CVSP naplňuje a rozvíjí podstatu Metody vědomé stopy pohybu©:

Od kultivace pohybu k vědomé stopě pohybu – grafickému záznamu.

Pohyb se kultivuje na základě prvků z pohybového systému tai-chi. Vědomá stopa pohybu se realizuje na principu kreativního záznamu prožitku pohybu, kde médiem je nejdříve voda.

K vědomé stopě pohybu se používají netradiční nástroje, také prsty, štětce a pera.

Napadlo vás někdy, že ručně psané písmo je záznamem našeho vědomého pohybu? CVSP mimo jiné usiluje o zachování gramotnosti,

ve smyslu kultivace pohybu a jeho kreativního záznamu. Stopy výtvarné, grafické, kaligrafické, psací…

Cílem CVSP je péče o propojení mysli a těla, kultivace pohybu, činnosti zaměřené na pochopení a realizaci principu dynamické harmonie jin-jang v různých aspektech.

Relaxace, ale zároveň rozvoj soustředění a kreativity, možnost individuálního sebevyjádření, vnitřní práce a osobního rozvoje.

 

Aktuální nabídka kurzů od dubna 2024

Název kurzu Den a čas Cena
1. Vědomý pohyb / tai-chi skupina "A" PO 17:30 - 19:00 3700 Kč/11 lekcí
2. Vědomý pohyb / tai-chi / skupina "B" ST 17:30 - 18:45 3500 Kč/11 lekcí
3. Vědomá stopa pohybu / východní a západní kaligrafie / skupina "C" ST 19:00 - 20:00 1600 Kč / 5 lekcí
4. Vědomý pohyb / tai-chi s mečem / skupina "D" 1 x měsíčně dle domluvy / 2 hodiny 650 Kč /1 lekce

Závazná přihláška

Program jednotlivých kurzů:

1. Vědomý pohyb / tai-chi skupina "A"

Společné cvičení původní mírně pokročilé a pokročilé skupiny. Procvičování forem Qigong taijiquan, dlouhých forem stylu San-Feng, Jang (108), Wudang a sestavy 12 cest pružných nohou. Výuka tui- shou v návaznosti na 8 metod a jejich aplikaci a dlouhé formy Tai-chi sedmi hvězd. Cvičení skupiny „A“ je určeno všem, kteří mají zájem aktivně prohlubovat své dovednosti v tai-chi, které vedou k hlubšímu pochopení a realizaci principů umění tai-chi na vyšší úrovni.

2. Vědomý pohyb / tai-chi / skupina "B"

Skupinové cvičení bude zaměřeno na klidné, podrobné opakování sestav a forem, přizpůsobené schopnostem zájemců. Cílem je harmonie, klid, relaxace, meditace v pohybu. Cvičit se bude střídavě harmonizační sestava Qigong taijiquan (taoistická rozcvička), Qigong Pěti zvířat, Osm kusů brokátu, Kánon 13. základních forem tai-chi , dlouhé formy stylu Jang, tzv. „108“ (Země, Člověk, Nebe) a forma Matky. Dále se bude procvičovat sestava 13. forem tai-chi a Osm základních technik Bakua. Nově bude zařazena výuka dlouhé formy Wudang.

3. Vědomá stopa pohybu / východní a západní kaligrafie / skupina "C"

Kurz probíhá v prostorách výtvarného ateliéru v přízemí Centra vědomé stopy pohybu. Kurz naplňuje základní poslání a myšlenku Centra vědomé stopy pohybu - od harmonizace pohybu k vědomé stopě pohybu, proto je Ideální v kombinaci s cvičením, ale není to podmínkou. Kurz je otevřen pro všechny zájemce. Kurz volně navazuje na předchozí kurzy kaligrafie. Výuka a jednotlivé zadání budou přizpůsobeny individuálním schopnostem účastníků. Cílem kurzu je seznámení se základními principy umění východní kaligrafie a západní kaligrafie. V ceně jsou zahrnuty studijní materiály a předlohy.

4. Vědomý pohyb / tai-chi s mečem / skupina "D"

Cvičení skupiny tai-chi s mečem navazuje na předešlá setkání. Cvičí se 13.základních forem s mečem v kruhu a dvě dlouhé formy v prostoru. Podmínkou jsou základní znalosti tai-chi a schopnost samostatně zacvičit zvolenou dlouhou formu bez meče. Setkání probíhají jednou měsíčně v pátek, v sobotu anebo v neděli. Cvičí se v exteriéru.

Platba

Převodem na účet: 35-0105850247/0100 (do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno a název kurzu)

Individuální lekce a konzultace:

pondělí 16:30 - 17:30 a 19:00 - 20:00 a středa 16:30 - 17:30

případně v jiný den a hodinu i dopoledne vždy na základě domluvy předem

Na základě objednání předem jsou k dispozici všem, bez rozdílů pokročilosti a znalosti jednotlivých forem.

Program individuálních lekcí se řídí požadavky a potřebami zájemce.

Individuální lekce a konzultace jsou k dispozici také těm, kteří již aktivně pracují s Metodou vědomé stopy pohybu© ve své praxi. 

cena: 60 min / 1 200 Kč, 1500 Kč / 2-4 zájemci, kteří se o částku podělí

Zážitkové lekce Metody vědomé stopy pohybu pro dospělé 

Jedná se o jedinečný zážitek zpětné vazby ve smyslu pochopení obecných principů tai-chi a jejich aplikace na grafickou stopu pohybu.

Osobitý zážitek propojení mysli a těla, zkušenost přímého propojení vědomého pohybu do vědomé - grafické stopy pohybu, rozvoj kreativity a individuálního vyjádření.

Médiem je voda a grafická stopa se dělá na papíry velkého formátu různými nástroji.

Velmi vhodné pro zájemce o Metodu vědomé stopy pohybu a následně o akreditovaný kurz v rozsahu 20 hodin.

Na základě domluvy předem pro skupinu minimálně 3, maximálně 10 zájemců.

60 min / 2000 Kč = celková cena pro skupinu, pomůcky v ceně lekce

Doporučené vybavení

Volné vzdušné oblečení, pohodlná sálová obuv se světlou čistou měkkou podrážkou, láhev s pitím. Do tělocvičny není povoleno vstupovat s černou podrážkou zanechávající na podlaze šrámy ani v obuvi s hlubokými drážkami.

Pro kurz kaligrafie budou pomůcky upřesněny na první lekci.

Místo konání

Malý Karlín, Šaldova 5, Praha 8 (zadní trakt, vchod dvorem)
metro B stanice Křižíkova, tramvaj stanice Křižíkova, anebo Urxova

Kdo kurzy vede?

Všechny kurzy vede osobně autorka Metody vědomé stopy pohybu© akad.mal. Táňa Svatošová

Kontakt