Centrum vědomé stopy pohybu

Centrum vědomé stopy pohybu (CVSP)

„Jakýkoliv lék se dá nahradit správným pohybem, ale správný pohyb nelze nahradit žádným lékem.“ Hippokrates

„Umět dobře psát, znamená umět dobře myslet.“ Pascal

Centrum vědomé stopy pohybu (CVSP) se nachází v nově zrekonstruovaných prostorech Malý Karlín v Šaldově 5,

v dynamicky se rozvíjející městské části Prahy 8.

Nabízí pravidelná cvičení, kurzy a semináře na principu Metody vědomé stopy pohybu© pro různé věkové kategorie, pro odbornou

i laickou veřejnost. Cvičení skupinová, ale i individuální lekce a konzultace.

CVSP naplňuje a rozvíjí podstatu Metody vědomé stopy pohybu©:

Od kultivace pohybu k vědomé stopě pohybu – grafickému záznamu.

Pohyb se kultivuje na základě prvků z pohybového systému tai-chi. Vědomá stopa pohybu se realizuje na principu kreativního záznamu prožitku pohybu, kde médiem je nejdříve voda.

K vědomé stopě pohybu se používají netradiční nástroje, také prsty, štětce a pera.

Napadlo vás někdy, že ručně psané písmo je záznamem našeho vědomého pohybu? CVSP mimo jiné usiluje o zachování gramotnosti,

ve smyslu kultivace pohybu a jeho kreativního záznamu. Stopy výtvarné, grafické, kaligrafické, psací…

Cílem CVSP je péče o propojení mysli a těla, kultivace pohybu, činnosti zaměřené na pochopení a realizaci principu dynamické harmonie jin-jang v různých aspektech.

Relaxace, ale zároveň rozvoj soustředění a kreativity, možnost individuálního sebevyjádření, vnitřní práce a osobního rozvoje.

 

Z důvodu vládních nařízení jsou aktivity a kurzy CVSP omezeny.

Pro konkrétní informace, nebo zájem o cvičení, kurzy, semináře či konzultace mě neváhejte kontaktovat:

kontakt

Nabídka kurzů pro podzim 2021 bude zveřejněna v průběhu léta.

 

Nabídka od září 2020

 

Název kurzu Den a čas Cena
1. Vědomý pohyb - základy tai-chi / začátečníci připravuje se 2 500 Kč /10 lekcí
2. Vědomý pohyb – základy tai-chi / "falešní začátečníci" ST 17:30 - 18:45 2 700 Kč /12 lekcí
3. Vědomý pohyb / tai-chi / mírně pokročilí PO 17:30 -19:00 2 800 Kč /12 lekcí
4. Vědomý pohyb / tai-chi / pokročilí PO 17:30 - 20:00 3 400 Kč /12 lekcí
5. Vědomá stopa pohybu / základy kaligrafie – psaní znaků ST 19:00 - 20:00 2 700 Kč /10 Lekcí

 

Závazná přihláška

Program jednotlivých kurzů:

1. Vědomý pohyb - základy tai-chi / začátečníci

Kurz pro začátečníky nabízí základní seznámení se s principy a postupy v tai-chi teoreticky i prakticky. Praktikují se jednoduchá cvičení čchi-kungu, základní pozice a formy. Vědomý pohyb pro harmonii těla a mysli v klidném moderním prostředí, cvičení vhodná pro každý věk, skupina 10 - 12 lidí. Jednotlivé lekce nabízí seznámení s teoretickými východisky filosofie tai-chi, jako např. dynamická harmonie kontrastů jin – jang, teorie pěti prvků, apod. Cvičení jsou vedená v klidném tempu, bez nároků na sportovní výkony a kondici účastníků. Cílem je vědomý pohyb, propojení mysli a těla, relaxace, uvolnění, zlepšení koordinace a soustředění, zvyšování pružnosti, radost a celková harmonie. Centrum vědomé stopy pohybu nabízí na tento úvodní kurz pro začátečníky plynulou návaznost v dalších kurzech. Kurz je vhodný i pro všechny pokročilejší zájemce pro opakování základů. Začátek kurzu bude brzy zveřejněn.

2. Vědomý pohyb – základy tai-chi / "falešní začátečníci"

Skupina vědomý pohyb – základy tai-chi / falešní začátečníci je určena všem zájemcům, kteří již mají nějaké zkušenosti s tai-chi. Samotná praxe cvičení je zaměřená na vědomý pohyb – propojení mysli a těla, prohloubení dechu, uvolnění napětí a energetických bloků v těle, celkovou koordinaci pohybu a harmonizaci osobnosti. K tomu využívá jednotlivé pozice, formy a sestavy tai-chi. Tai-chi pomáhá získat ztracený pocit celistvosti, je ověřený pomocník v boji se stresem a únavou, podporuje, rozvíjí a zachovává pružnost celého těla. V pravém slova smyslu nabízí meditaci v pohybu. Samotná praxe se odehrává na základě pozorování a napodobování předváděného pohybu jednotlivých pozic a sestav. Cvičí se například Qigong pěti zvířat, forma Otce stylu San Feng, dlouhá forma stylu Jang, Kánon 13. základních forem a základní cvičení ve dvojicích. Cvičení jsou vedená v klidném tempu, bez nároků na sportovní výkony a kondici účastníků. Cílem je vědomý pohyb, propojení mysli a těla, relaxace, uvolnění, zlepšení koordinace a soustředění, zvyšování pružnosti, radost a celková harmonie. Začátek kurzu: 9. 9. 2020

3. Vědomý pohyb / tai-chi / mírně pokročilí

V pondělí od 17:30 -19:00 probíhá společné cvičení mírně pokročilé a pokročilé skupiny. Cvičení je určeno všem, kteří mají zájem aktivně prohlubovat své kung-fu ve smyslu opakování forem a vnitřní práce s formami, které vede k hlubšímu pochopení a realizaci principů umění tai-chi. Kurz bude zaměřen na výuku dlouhé formy Wudang a dále se budou procvičovat následující formy: Otce a matky stylu San Feng, dlouhá forma stylu Jang, tzv. „108“ (část Země, Člověk a Nebe), harmonizační sestava Qigong taijiquan (taoistická rozcvička), Pět zvířat, Kánon 13. základních forem, 8 sil a 8 metod v pohybu i staticky, energetické kruhy a jednoduchá cvičení ve dvojicích. Začátek kurzu: 7. 9. 2020

4. Vědomý pohyb / tai-chi / pokročilí

Cvičení pokročilé skupiny plynule navazuje na společné cvičení s mírně pokročilou skupinou. V samostatně vyhrazeném času se bude pokročilá skupina zabývat cvičením sestavy Wudang, Bakua - 8 technik, Bakua základní kruh, Bakua 9 paláců a statickými cvičeními, jako i složitějšími cvičeními ve dvojicích - základy tui-shou. Kurz je zaměřen na vnitřní práci, hlubší pochopení a realizaci principů tai-chi v praxi. Začátek kurzu : 7. 9. 2020

5. Vědomá stopa pohybu / základy kaligrafie – psaní znaků

Kurz probíhá v prostorách výtvarného ateliéru v přízemí Centra vědomé stopy pohybu. Cílem kurzu je seznámení se základními principy východní kaligrafie směřující k psaní znaků. Jako médium se používá nejdříve jenom voda a speciální výukové listy, později teprve tuš a papíry. Kurz volně navazuje na předešlý v roce 2019/2020. Kurz je vhodný pro začátečníky i mírně pokročilé zájemce o kaligrafii, vědomý pohyb a jeho stopu. Kurz naplňuje základní poslání a myšlenku Centra vědomé stopy pohybu - od harmonizace pohybu k vědomé stopě pohybu, proto je Ideální v kombinaci s cvičením, ale není to podmínkou. Kurz je otevřen pro všechny zájemce. Začátek kurzu: 23. 9. 2020

Individuální lekce a konzultace:

středa: 9:00 – 12:30 

Na základě objednání předem jsou k dispozici všem, bez rozdílů pokročilosti a znalosti jednotlivých forem.

Program individuálních lekcí se řídí požadavky a potřebami zájemce.

Individuální lekce a konzultace jsou k dispozici také všem, kteří již aktivně pracují s Metodou vědomé stopy pohybu© ve své praxi. 

cena: 60 min / 900 Kč, 90 min /1500 Kč, 120 min / 1800 Kč

Lekce metody vědomé stopy pohybu pro dospělé 

na základě domluvy předem pro skupinu minimálně 3, maximálně 10 zájemců

60 min / 1500 Kč = celková cena pro skupinu, pomůcky v ceně lekce

Na základě autorské Metody vědomé stopy pohybu nabízí tyto lekce zkušenost přímého propojení vědomého pohybu do vědomé - grafické stopy pohybu.

Médiem je voda a stopa se dělá na papíry velkého formátu různými nástroji.

Jedná se o jedinečný zážitek zpětné vazby ve smyslu pochopení obecných principů tai-chi. Metoda vědomé stopy pohybu pro dospělé nabízí rozvoj představivosti, kreativity, individuálního vyjádření…osobitý zážitek propojení mysli a těla.

Další připravované kurzy 

Vědomá stopa pohybu / rukopis, krasopis a kaligrafie západní - latinková 

Platba

Převodem na účet: 35-0105850247/0100 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka) nebo v hotovosti na místě.

Doporučené vybavení

Volné vzdušné oblečení, pohodlná sálová obuv se světlou čistou měkkou podrážkou, láhev s pitím. Do tělocvičny není povoleno vstupovat s černou podrážkou zanechávající na podlaze šrámy ani v obuvi s hlubokými drážkami.

Pro kurz kaligrafie jsou pomůcky zahrnuty v ceně kurzu.

Místo konání

Malý Karlín, Šaldova 5, Praha 8 (zadní trakt, vchod dvorem)
metro B stanice Křižíkova, tramvaj stanice Křižíkova, anebo Urxova

Kdo kurzy vede?

Všechny kurzy vede osobně autorka Metody vědomé stopy pohybu© akad.mal. Táňa Svatošová

Kontakt